Sản phẩm của chúng tôi

Về chúng tôi

JobNet là sản phẩm công nghệ của Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Hệ Mới (NewAI Vietnam).
Các sản phẩm trong hệ sinh thái JobNet được tư vấn và phát triển bởi những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự, phát triển phần mềm, và Trí Tuệ Nhân Tạo.